Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
    
06 februari 2012

http://www.dyade.org

 

  Aanvraag van een uitkering
   
 

Visie op de situatie
In elke uitkeringssituatie betekent dat je als cliŽnt vanuit je leefwereld geconfronteerd wordt met de systeemwereld van wet- en regelgeving. Een systeemwereld van instanties als: de gemeentelijke sociale dienst, het UWV, het CWI, de Sociale Verzekering Bank (SVB), de belastingdienst, in de uitvoering van wetten, regels en hun specifieke normen en verplichtingen. Deze systeemwereld beziet de wereld vanuit een volstrekt ander perspectief dan de cliŽnt dat doet vanuit zijn eigen leefwereld. Daarom is het van belang dat je als cliŽnt begrijpt hoe dit functioneert. Anders kan het er toe leiden dat de toekenning van de uitkering lang en heel........ lang op zich laat wachten. Niet dat die instellingen niet klantgericht zouden zijn maar in de uitvoering van de wet- en regelgeving denken en handelen deze organisatie anders, "naar letter van de wet", "heel soms naar de geest van de wet".

   
 

Aanvragen van een uitkering
Zorg dat u vooraf geÔnformeerd wordt over de werkwijze en de uitvoering van wet- en regelgeving van de desbetreffende uitkeringsinstantie. Neem alle formulieren heel serieus en vul niet zomaar iets in zonder dat u precies begrijpt wat de bedoeling is. Onvolledig ingevulde worden niet in behandeling genomen of ter zijde geschoven. Maak van alles kopieŽn. Leer te denken en handelen zoals de uitvoeringsorganisatie dat doet. Daar kunt u kort door mij op begeleid worden zodat u goed geÔnformeerd bent over uw rechten en plichten. Zodat uw uitkering tijdig wordt toegekend en uitbetaald. Aansluitend kan onderzocht worden binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving welke mogelijkheden er zijn voor een re-integratietraject.

   
 

Beschrijving van de situatie
De reden(en) om een uitkering aan te vragen zijn meestal ingrijpend zo niet dramatisch. Een scheiding, verlies van een baan, ziekte of ongeval het zijn in alle gevallen zorgelijke situaties. In vrijwel alle gevallen zal dit een aanzienlijke terugval betekenen in  inkomsten. Maar voor het zover is krijg je te maken met een ongelofelijke hoeveelheid wet- en regelgeving. Het invullen formulieren, het overleggen financiŽle en persoonlijke gegevens, de geldende wachttijden. Je heet dan ineens uitkeringsgerechtigde met een daarbij behorende hoeveelheid rechten en vooral veel verplichtingen.

   
 

Samenloop van uitkringen
Soms kan het zo zijn dat een WW uitkering onder het sociaal minimum uitkomt. Dat ontstaat als de hoogte van een WW maar over een klein aantal gewerkte uren per week wordt uitgekeerd. Dan staat de mogelijk open om bij de gemeente bijzondere bijstand aan te vragen tot het sociaal minimum. 

   
 

Wat kun je er aan doen
Zorg dat u vooraf geÔnformeerd wordt over de werkwijze en de uitvoering van wet- en regelgeving van de desbetreffende uitkeringsinstantie. Neem alle formulieren heel serieus en vul niet zomaar iets in zonder dat je precies begrijpt wat de bedoeling is.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen of ter zijde gelegd. Maak van alles kopieŽn. Houdt rekening met procedure- en afhandeltermijnen. Als een instantie een beschikking afgeeft op basis van onjuiste informatie of interpretatie en je het er niet mee eens bent dan staat bezwaar en beroep open. Kortom je moet gaan leren denken en handelen zoals de uitvoeringsorganisatie dat doet. Daar kunt u kort op begeleid worden zodat u goed geÔnformeerd bent over uw rechten en plichten. Zodat uw uitkering tijdig wordt toegekend.
 

 

We pakken dit aan door:
Bespreking wet- en regelgeving, inzicht in procedures, wanneer en waar in bezwaar en beroep. Inzicht in de werkwijze van betreffende instanties. Waar moet je op letten, wat moet wel doen en wat beslist niet.

   
 

De eerste stap zetten
Vraag een  "Eťn in drie stappengesprek", aan daarin ontvangt u in ťťn gesprek een analyse van de situatie of het probleem. Daarna krijgt u advies voor een gerichte aanpak en of oplossing. Doorverwijzing kan daar deel van uit maken.
 

 

Wat kost het
Het "Eťn in drie stappengesprek"', van 60 tot 90 minuten kost nooit meer dan 35 euro.

   
 

Contactinformatie 
Voor contact en/of nadere informatie dubbelklikt u op Informatieformulier
of door te bellen 06 - 51 47 57 97.
 

 

Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina