Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
 
12 december 2014

http://www.dyade.org

 

            Relatie Coaching
   
       Elke relatie is de spiegel waarin je je zelf waarneemt
   
 

Visie op relatieproblemen
Bij relatieproblemen is het noodzakelijk dat elk van de partners naar het eigen aandeel kijkt in het conflict. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen voor de relatie en het eigen aandeel willen zien in het onbewuste samenspel dat je met de ander opbouwt. Dat lijkt gemakkelijk maar dat is het niet. Juist in een relatie waar sprake is van liefde, gehechtheid, angst voor verlies, angst voor de werkelijke binding, juist daar treden al die onbewuste processen op die je vanaf je vroegste jeugd hebt verworven. Het is razend moeilijk om jezelf in de spiegel - die de relatie in feite is - tegen te komen. Vaak staan mensen versteld over de mate waarin zij in hun gedrag lijken op hun vader, moeder, opa of oma. Nog frappanter is, dat zij het zelfde type partner gekozen hebben als hun opvoeders met de daarbij behorende eigenaardigheden en conflicten. Over generaties heen herhalen de gedragspatronen zich. In sommige situatie kun je zelfs spreken van een roulerende rekening. Neem je geen verantwoordelijkheid voor deze gedragspatronen dan zal dat zich onherroepelijk herhalen in de volgende relaties die je aangaat. Juist met je huidige partner zou je dat uit moeten zoeken. Deze mechanismen treden evengoed op in relaties met ouders of andere familieleden.

   
 

Heeft u relatieproblemen
Als uw relatie niet goed meer loopt en u wilt die relatie niet opgeven dan kan relatie-coaching een oplossing bieden. De relatie-coach laat u in gesprekken zien wat u zelf moeilijk kunt waarnemen. Bewustwording gaat aan alle verandering vooraf. Het gaat er om te erkennen wat ieders rol in de relatie is geworden. Niet alleen de rol en positie van u en uw partner komen aan de orde maar ook gevoelens van boosheid en frustratie. Het aanraken van al deze gevoelens kunnen weerstand oproepen. Pas op het moment dat die weerstand erkend en doorbroken wordt kan verandering plaatsvinden.

   
 

Wat kun je er aan doen
Juist vanwege het onbewust samenspel is het van belang dat de coach U laat zien wat U zelf moeilijk kunt waarnemen. Vaak gaat het om jarenlange (uit)ontwikkelde processen. Bewustwording gaat aan alle verandering vooraf. Dit bewust worden is een moeilijk proces om te onderkennen en vooral te erkennen wat ieders rol daarin is geworden. Niet alleen de rol en positie komen aan de orde maar ook de vaak jaren lange opgekropte gevoelens, boosheid en frustratie komen naar voren. Het aanraken van al deze gevoelens roept weerstand op. Pas op het moment dat die weerstand erkend én doorbroken wordt kan verandering plaatsvinden.

We pakken dit aan door:
geweldloze communicatie, reflecteren, verhelderen, waarderen, confronteren, herwaarderen, het aanleren van metacommunicatie. Ik werk met methodieken uit de Gestallt, Transactionele Analyse, NLP, Stimulus-Responstheorie, Behaviorisme, schrijfopdrachten en rollenspellen.

Als u na het eerste gesprek zich BEIDEN aanmeld voor vervolggesprekken dan wordt elk van u verzocht een intakeformulier in te vullen.

   
 

De eerste stap zetten
Vraag een  "Eén in drie stappengesprek", aan daarin ontvangt u in één gesprek een analyse van de situatie of het probleem. Daarna krijgt u advies voor een gerichte aanpak en of oplossing. Doorverwijzing kan daar deel van uit maken.
 

  Wat kost het
Het "Eén in drie stappengesprek"', van 60 tot 90 minuten kost nooit meer dan 35 euro.
   
  Contactinformatie 
Voor contact en/of nadere informatie dubbelklikt u op Informatieformulier
of door te bellen 06 - 51 47 57 97.
 
   
  Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina