Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
    
06 februari 2012

http://www.dyade.org

 

 

Het samen opvoeden van (andermans) kinderen

   
 

Beschrijving van gebroken gezinnen

 

Gezinnen met kinderen waarvan de ouders gaan scheiden of uit elkaar gaan worden gebroken gezinnen. Dit heeft een enorme impact op elk van de gezinsleden met name voor kinderen. Je ziet dan ook dat ouders maar vooral ook kinderen specifiek gedrag gaan vertonen. Met andere woorden de kinderen worden ervaringsdeskundig in het omgaan met een bijna onmogelijke situatie. Kinderen kunnen de ouders na een scheiding tot wanhoop drijven door hun specifieke gedragingen. Zij kunnen zichzelf zelfs ziek maken om aandacht te trekken of om verzet aan te tekenen. Pubers worden onmogelijk en vertonen gedrag waar soms de politie en de rechterlijke macht aan te pas moet komen. De oorzaak van veel angstig en afwijkend gedrag van kinderen komt voort door de aantasting van hun basisveiligheid. Ouders dienen kinderen, die per definitie kwetsbaar zijn te beschermen en liefdevol te verzorgen. Een scheiding van de ouders, of van één van hen zal een kind diepgaand treffen. De onaangepaste gedragingen zijn daarop terug te voeren en hebben gevolgen in latere relaties met anderen.
 

 

Nieuw samengestelde gezinnen

 

De eenouder die opnieuw een relatie met een ander aangaat met niet eigen kinderen ondervindt specifieke problemen. Dit is sterk afhankelijk van de leeftijd van de betrokken kinderen. Bij heel jonge kinderen zal het gezamenlijk opvoeden gemakkelijker verlopen. Oudere kinderen accepteren de "nieuwe" papa of mama niet zonder meer. Als ervaringsdeskundigen weten ze als de besten hoe ze de niet eigen vader of moeder op hun plaats te zetten en uit te spelen ten opzichte van de eigen vader of moeder. Opvoedkundig is dat een hell of a job. Kinderen leven de pijnlijke scheiding uit in verzet of een extreme coöperatie. Zij zijn aan het overleven. Ze worden geconfronteerd met een loyaliteitsconflict. Als zij sympathie tonen voor de ouder waar zij op dat moment niet bij wonen dan conflicteert dat naar de andere ouder. En zo ook anders om. Het kind komt in een onmogelijke spagaat terecht. Dit speelt des te heviger als de ouders hun scheiding over de hoofden van de kinderen blijven uitvechten. De SIRE reclames zijn hierop gericht. Het behoeft geen betoog dat kinderen hier ernstig onder lijden.
 

 

Stiefouders

 

De stiefmoeder is in sprookjes al vaak een boze heks. Daarom is het een klein wonder als een stiefvader of stiefmoeder een nieuw evenwicht in het nieuwe gezin weet op te bouwen. Stiefouders hebben het niet gemakkelijk. Je voelt je verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen omdat je er deel van uit maakt en aan de andere kant zijn het niet je eigen kinderen en dat laten ze soms keihard merken met "jij bent mijn vader/moeder niet". Dan moet je van pedagogisch hoge huize komen om dat in goed banen te leiden. Dat er voor de beide ouders in de nieuw samengestelde gezinnen een belangrijke opdracht ligt om goed op elkaar af te stemmen is evident.
 

 

Stiefkinderen

 

Het woord stiefkinderen geeft het ongewild al een beetje aan, stiefkinderen hangen er een beetje bij. In de nieuwe situatie ben je als kind een vreemde eend in de bijt. Je moet je plek weer opnieuw bevestigen of bevechten. Je moet vooral je eigen vader of moeder goed in de gaten houden, want als je die ook nog kwijt raakt dan sta helemaal op verlies. Niet dat kinderen dat expliciet weten, maar hun gedrag is er helemaal op gericht. Dus die nieuwe vriend van mama als het aan hen ligt komt die er eigenlijk helemaal niet in daar zal ik wel eens voor zorgen. Zo wordt het gedrag van papa of mama met argusogen bekeken. Elk kind reageert daarop met gedrag wat zich tegen elke nieuwe situatie keert.
 

 

Kinderen in de puberteit

 

Kinderen in de puberteit vormen een apart hoofdstuk. Alles onder het kopje stiefkinderen treedt in verhevigde vorm op evenals de reacties. Allereerst zijn ze in ontwikkeling om hun eigen identiteit te vestigen dat doen ze door zich te meten en af te zetten met en tegen hun omgeving. Een stiefouder is daarvoor een ideaal projectiescherm waar je al je frustraties op kunt botvieren. Je wordt als stiefouder voor rotte vis uitgemaakt en gevraagd wat er je eigenlijk komt doen. Ze gaan soms aan de (soft)drugs, stelen, vertellen halve waarheden, laten zich niets meer gezeggen, zijn soms ronduit agressief, of terroriseren met keiharde muziek of wat ook kan dat ze maandenlang verdwijnen in verslavende computerspelletjes. Ouders worden soms hierdoor tot wanhoop gedreven.

   
 

Visie op het opvoeden van kinderen van anderen

 

Nu is het opvoeden van kinderen in alle gevallen een intensieve opgave maar in nieuw samengestelde gezinnen zijn specifieke kennis en vaardigheden gewenst.  Uitgangspunt is een basis van veiligheid en stabiliteit te creëren. Een nieuwe basis waarin vertrouwen - in en met elkaar - kan groeien. Daarnaast zijn er de drie oude vertrouwde R's uit de jaren '30 waarin Rust, Reinheid en Regelmaat van groot belang zijn gebleken. Om te voorkomen dat het een loszand gezin wordt is directe betrokkenheid op elkaar belangrijk evenals een directe, heldere en vooral consequente communicatie. 

   
 

Wat kun je er aan doen

 

Leg de situatie aan een coach voor zodat die eens met een frisse blik naar de situatie kan kijken. Omdat elke situatie toch weer anders is en om een eigen aanpak of oplossing vraagt kun je moeilijk een eenduidig antwoord op de vraag geven wat kun je er aan doen. Er zijn wel algemene uitgangspunten te formuleren.
       - stel als ouders samen een duidelijke opvoedingsstrategie vast
       - zorg voor rust en regelmaat
       - wees consequent, Ja = Ja en Nee = Nee
       - geef aan dat er grenzen zijn en handhaaf die
       - als ouder zorg je er voor dat je gezag niet wordt ondermijnd
       - als ouder heb je de regie en houdt die vast
       - wees aandachtsvol
 

 

De eerste stap zetten
Vraag ter oriëntatie een, "Eén in drie stappengesprek", aan daarin ontvangt u in één gesprek een analyse van de situatie of het probleem. Daarna krijgt u advies voor een gerichte aanpak en of oplossing. Doorverwijzing kan daar deel van uit maken. Als u na het eerste gesprek bij Dyade vervolggesprekken wil wordt u verzocht een intakeformulier in te vullen.

   
 

Wat kost het
Het "Eén in drie stappengesprek"', van 60 tot 90 minuten kost nooit meer dan 35 euro.

   
 

Contactinformatie 
Voor contact en/of nadere informatie dubbelklikt u op Informatieformulier
of door te bellen 06 - 51 47 57 97.
 

  Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina