Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
    
06 februari 2012

http://www.dyade.org

 

 

Arbeidsconflict

   
 

Visie op het arbeidsconflict
Dit fenomeen kent vele gezichten. Vanuit maatschappelijk en sociaal perspectief bezien leven we in een door de markt beheerste productiemaatschappij. Dat wil zeggen dat onze samenleving voor een groot deel wordt beheerst door economische motieven. Onze maatschappij dreigt in dat opzicht vast te lopen. We gaan ten onder aan ons eigen succes. Een ieder tracht zich te handhaven in dit systeem. De kans is groot dat je onderweg afgeschakeld raakt. Dat afgeschakeld zijn is nu juist funest omdat dat als disloyaliteit kan worden opgevat. Ik denk dat veel weerstand en verzet binnen bedrijven al  dan niet ondergronds aan de orde van de dag is. Wat betekent dit concreet? Veel arbeidsconflicten, honderdduizenden rechtszaken, een over belaste rechterlijke macht, en de advocatuur die er garen bij spint.

   
 

De ontwikkeling van een arbeidsconflict
U heeft zich helemaal ingezet voor uw werkgever, en toch ontstaat er een arbeidsconflict en u weet niet hoe dat te keren.  Een arbeidsconflict is meestal een aaneenschakeling van miscommunicatie. Niemand heeft het gezocht en toch is het ontstaan. Het is zo wonderlijk de ene mens loopt fluitend door het leven en de ander stoot zich menigmaal meer aan de zelfde steen meer dan welke ezel in het algemeen. Soms gaat het om botsende ego's en onverenigbare karakters. Toch zijn het vaak de kwetsbaarste mensen die onvoldoende weerbaar zijn om zich te handhaven. De achtergrond waarin zich arbeidsconflicten zich kunnen ontwikkelen zijn heel bepalend. Wat is de cultuur in het bedrijf. Wat zijn de leiderschapsstijlen,  hoe gaat men om met tegenspraak, of hebt je te maken met een nieuwe chef die een nieuwe taakstelling heeft gekregen en een bezem door de afdeling wil halen en dat terwijl het jaren daarvoor altijd zo goed ging. In de persoongelegen factoren spelen vrijwel altijd een rol. In de eindfase is het vaak verworden tot een machtsstrijd. Gelijk hebben is heel wat anders dan gelijk krijgen. Vaak is dat gelijk helemaal niet vast te stellen. Bij verstoorde verhoudingen dan zal de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

   
 

Hoe kun je hier het beste mee omgaan
Als een arbeidsconflict zich begint te ontwikkelen is het raadzaam soepel in te voegen en te anticiperen op gesprekken. Wordt niet agressief, boos of opstandig en loop vooral niet weg. Doe je dit wel - en er is niet menselijker dan dat - dan zal zich dit onherroepelijk tegen je keren in een ontslagprocedure.
Wanneer (dreigend) ontslag zich voordoet is het zaak zo goed mogelijk contact te blijven onderhouden met de werkgever. Soms is het mogelijk dat je in de onderhandelingen tot een compromis komt waarbij re-integratie door de werkgever wordt aangeboden. Stel in elk geval alles in het werk om aan de slag te blijven. Drijf de zaken niet op de spits. Het is belang al in een vroegtijdig stadium begeleid te worden op een sluimerend conflict. Daarbij geldt, "voorkomen is beter dan genezen" of beter "ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."

   
 

Wat kun verderdoen:
Analyseren van de gegeven situatie - indien mogelijk, om tot een compromis zien te komen - strategie uitzetten op het te verwachten verloop - dossier aanleggen - onderzoek op relevante wet- en regelgeving - emotionele steun bieden - alternatieven onderzoeken om u elders aan de slag te helpen. De financiële consequentie (van een uitkering) op een rij zetten.

   
 

De eerste stap zetten
Vraag een  "Eén in drie stappengesprek", aan daarin ontvangt u in één gesprek een analyse van de situatie of het probleem. Daarna krijgt u advies voor een gerichte aanpak en of oplossing. Doorverwijzing kan daar deel van uit maken.
 

 

Wat kost het
Het "Eén in drie stappengesprek"', van 60 tot 90 minuten kost nooit meer dan 35 euro.

   
 

Contactinformatie 
Voor contact en/of nadere informatie dubbelklikt u op Informatieformulier
of door te bellen 06 - 51 47 57 97.

   
  Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina