Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
 
12 december 2014

http://www.dyade.org

 

 

Ontslagbegeleiding en FinanciŽle planning

   
 

Visie op de arbeidsmarktsituatie
De gehele arbeidsmarkt zit gecompliceerd in elkaar. Vraag en aanbod zijn moeilijk op elkaar af te stemmen en er is veel concurrentie. Het aannemen van werknemers wordt sterk bepaald door leeftijd, etnische achtergrond en opleidingsniveaus of liever gezegd het ontbreken daarvan. Omdat het ontslaan van werknemers een gecompliceerde, tijdrovende en zeer dure aangelegenheid is zullen werkgevers eerst arbeidscontracten voor bepaalde tijd willen aangaan. In dat opzicht gedraagt de arbeidsmarkt zich zeer gespannen. Een versoepeling van het ontslagrecht zou tot een flexibeler arbeidsmarkt moeten leiden, echter dat is zeer omstreden. Op dit moment maken jonge, hoog opgeleide, met name autochtone kandidaten een redelijke kans op de arbeidsmarkt. De concurrentie van de redelijk goed opgeleide handwerkslieden uit de Oostbloklanden zal de positie van laagopgeleiden verder doen verslechteren. Het perspectief ziet er met name voor de laaggeschoolden en de oudere werknemers niet best uit.

   
 

De achtergrond en betekenis van een dreigend ontslag
BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege laat ik in verband buiten beschouwing. Onvrijwillig ontslag of door ontslag bedreigd te worden heeft over het algemeen zeer verstrekkende gevolgen.
Nog los van het verlies van decorum zijn de psychische en de financiŽle gevolgen vaak niet te overzien. Heel veel gezinnen hebben zich zwaar in de (hypothecaire) schulden gestoken waarbij het hebben van werk voor beide partners een conditio sine qua non is, namelijk een noodzakelijke voorwaarde. De gevolgen kunnen dus in psychosociaal opzicht dramatisch uitpakken voor iemands levensomstandigheden. Als aan het ontslag een arbeidsconflict ten grondslag ligt dan heb je al snel te maken met een ontslagprocedure bij het CWI of de kantonrechter. Daarna volgt meestal een gang naar de uitkeringsinstantie UWV of de gemeentelijke sociale dienst.

   
 

Het probleem is dat je met een zeer complexe zaken te maken krijgt op gebied van wet- en regelgeving. Een advocaat zal zich over het algemeen bezig houden met de juridische kant van de zaak. Emotioneel en financieel-technisch voel je je aan de grond zitten. Huisartsen zien wekelijks een of twee nieuwe cliŽnten die niet meer zijn opgewassen zijn tegen de snoeiharde confrontaties waarmee het ontslag wordt uitgevochten. Zij kunnen die psychische druk en de financiŽle zorgen niet meer aan en storten in.

   
 

Wat doe je er aan: methodiek
Los van de oorzaak waardoor het ontslag onvermijdelijk wordt is het zaak zo goed mogelijk contact te blijven onderhouden met de werkgever. Soms is het mogelijk dat je in de onderhandelingen tot een compromis komt waarbij re-integratie of out-placement door de werkgever wordt aangeboden. Stel alles in het werk om aan de slag te blijven. Mocht het uiteindelijk toch tot een procedure bij de kantonrechter of het CWI komen laat je dan door een gespecialiseerde advocaat bijstaan. Daarnaast zul je strak de regie moeten voeren op het gehele proces in samenwerking met een coach die zowel arbeidsrechtelijk ervaringsdeskundig is en ook daarin kan ondersteunen bij de financiŽle planning.

   
 

Wat kun je er aan doen
Analyseren  van de gegeven situatie - strategie uitzetten op het te verwachten verloop - dossier aanleggen - onderzoek op relevante wet- en regelgeving - emotionele steun bieden - alternatieven onderzoeken om inkomen te verwerven. 

   
 

De eerste stap zetten
Vraag een  "Eťn in drie stappengesprek", aan daarin ontvangt u in ťťn gesprek een analyse van de situatie of het probleem. Daarna krijgt u advies voor een gerichte aanpak en of oplossing. Doorverwijzing kan daar deel van uit maken.

   
 

Wat kost het
Het "Eťn in drie stappengesprek"', van 60 tot 90 minuten kost nooit meer dan 25 euro.

   
 

Als u op dit moment met ontslag wordt bedreigd of u dreigt uw baan kwijt te raken wacht dan niet langer en onderzoek uw mogelijkheden.
Voor contact en/of nadere informatie dubbelklikt u op Informatieformulier
of door te bellen 06 - 51 47 57 97.

   
  Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina