Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
    
06 februari 2012

http://www.dyade.org

 

Literatuurlijst

Barret Richard, (2002). Naar bedrijfsvoering met een ziel. Een managementstijl die de mensen en de wereld ten goede komt Ún winst geeft.  Symbolon www.aionion-symbolon.nl
 
Hoefnagels, (1990). Samen trouwen, samen scheiden. Scheidingsbemiddeling al een methode van recht, psychologie en scheidingskunde. Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink.
 
Rosenberg, Marchal B. , (1998). Geweldloze communicatie. Ontwapenend en doeltreffend. Rotterdam Lemniscaat.
 
Maslow, Abraham H. (1981, 4de druk). Motivatie en Persoonlijkheid, Rotterdam Lemniscaat.
 
Maslow, Abraham H. (1978 / 4de druk). Psychologie van het menselijk zijn. Rotterdam Lemniscaat.
 
Stoop, L. en Brouwer, H. (1991). Werkstress: aanpak en preventie, een Praktisch Handleiding voor Managers en Leidinggevenden. Uitgeverij Veen- Amsterdam / Antwerpen.
 
Berne, E. (2002/ 20ste druk). Mens erger je niet: de psychologie van de intermenselijke verhoudingen. Amsterdam Aula
 
Berne, E. (1978 / 5de druk). Wat moet je zeggen nadat je hallo gezegd hebt?:de psychologie van de intermenselijke verhoudingen. Amsterdam Aula.
 
Hollander, J., Derks, L. & Meijer, A. (1990). Neurolingu´stisch programmeren in Nederland: basis technieken en artikelen. Cothen: Servire.
 
Watzlawick, P. Beavin. J.H. & Jackson, D.D. (1989 / 4de druk) De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus.
 
Watzlawick, P. Weakland, Jonh. H. , Fisch, R.  (1985 / 7de druk) Het kan anders▒ over het onderkenen en oplossen van menselijke problemen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
 
Watzlawick, P. (1984 / derde bijdruk). Handleiding voor ongelukzoekers. Geluk is ook niet alles. Deventer: Van Loghum Slaterus.
 
Winkelaar, P. (1996 / 3de geheel herz. druk). Methodisch werken: inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen. Utrecht: Lemma.
 
Hisschem÷ller, B. (2006). H@llo ik ben uw E-coach. Immidiate-coaching, een innovatieve manier van coachen. Scriptum Management.
 
Swanborn, P.G. (1987). Methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Boom Meppel.
 
Fromm, Erich. (1986 / 11de druk) Liefhebben een kunst, een kunde: over de ontplooiing tot creatief mens-zijn. Erven J. Bijleveld, Utrecht.
 
Fromm, Erich. (1977 / 7de druk) De gezonde samenleving: psychopathologie van democratie en kapitalisme. Erven J. Bijleveld, Utrecht.
 
Fromm, Erich. (1985 / 2de druk). Een kwestie van hebben of zijn: grondslagen voor een nieuwe levensoriŰntatie in de consumptie maatschappij. Erven J. Bijleveld, Utrecht.
 
Fromm, Erich. (1976 / 7de druk). De zelfstandige mens: sociale karakterologie en psychologie der ethiek. J. Bijleveld, Utrecht.
 
Fromm, Erich. (1981 / 10de druk). De3 angst voor vrijheid: de vlucht in autoritairisme, destructivisme, conformisme . Erven J. Bijleveld, Utrecht.
 
Schulz von Thun, F. (1982). Hoe bedoelt u: een psychologische analyse van menselijke communicatie. Groningen Wolters- Noordhoff
 
Bahlmann, J.P. & Meesters, B.A.C. (1999 / 2de oplage). De organisatie die nooit bestond: een zoektocht naar vormen van organisatie. Schoonhoven Academic \Service.
 
Ray, Sondra, ( 1987 / 2de druk). Liefdevolle relaties: de geheimen van een goede relatie. Uitgeverij: Ankh-Hermes BV Deventer.
 
Harris, Thomas A. ( 1969). Ik ben OK Jij bent OK: Hoe wij kunnen leven en laten leven. Baarn Ambo boeken.
 
Greenwald, Jerry, (1980 / derde druk). Tegengif: wees de mens die je kunt zijn. Haarlem De Toorts.
 
Greenwald, Jerry, (1981 / derde druk). Creatieve intimiteit: wees een vriend voor jezelf en de ander. Giftig en voedend gedrag in relatie tot de ander.  Haarlem De Toorts.
 
Lang, G.&  Van der Molen, H.T. (1993 / 6de druk). Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening. Baarn, H. Nelissen.
 
Miller, Alice,  (1983 - 4de druk ). Het drama van het begaafde kind▒ een studie over het narcisme. Bussum, het Wereld Venster
 
Pierrakos, Eva, (1995 - 5de druk). Pad/Werk: Werken aan je zelf of juist niet?. Uitgeverij: Ankh-Hermes BV Deventer.
 
Pierrakos, Eva, (1994 -2de druk). Pad/Werk: Voortgaan op je pad: van overleven naar leven. Uitgeverij: Ankh-Hermes BV Deventer.
 
Evers Ronald, Rijnders Paul, (1982) Paradoxale benadering. Uitgeverij: Samson Alphen aan den Rijn
 
Swaab Dick F., (2010-3de druk) Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot alzheimer. Uitgever: Contact Amsterdam / Antwerpen
 
Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina