Home Page
Relatie-coaching
Rouwverwerking
Arbeidsconflict
Werkstress & Burn-out
Ontslagbegeleiding
Aanvraag uitkering
Persoonlijke coaching
Eenzaamheid
Kinderen opvoeden
Ouderenzorg
E-mail coaching
Cursussen
De praktijkruimte
Wijze overwegingen 

 Visie en Ethiek

 Werkwijze van Dyade

 Literatuurlijst

 Links

 Contact  

 Biografie

 Leveringsvoorwaarden

 Tarieven

 Disclaimer

 Lidmaatschap  NVMW
 No: 2849
 

 KvK : 51012359

 Btw:NL024459379B02

 Laatst bijgewerkt op:
    
06 februari 2012

http://www.dyade.org

 

  Algemene Leveringsvoorwaarden
   
 

1. Verantwoordelijkheid
1.1. De verantwoordelijkheid voor deelname aan gesprekken ligt bij de deelnemer zelf.
1.2. De coach/counsellor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer
       en/of voor de gevolgen van deelname aan de individuele gesprekken.

   
 

2. Annulering van afspraken
2.1. Annulering van een persoonlijke coachingsafspraak kan kosteloos geschieden tot 24 uur
       voor de gemaakte afspraak daarna wordt de kosten van de gereserveerde tijd in rekening
       gebracht.
2.2. Dit is niet van toepassing op E-mail coaching.

   
  3. BeŽindiging van de coachingsovereenkomst zal plaatsvinden
3.1. Wanneer een cliŽnt ongepast of extreem agressief gedrag vertoont ten aanzien van de
       medewerkers, behoud ik mij het recht voor om de coachingsrelatie te beŽindigen. Er zal
       geen restitutie plaatsvinden.
3.2. In het geval dat bij de intake relevante informatie is verzwegen te weten lichamelijke en/of
       psychiatrische ziektebeelden waarvan de cliŽnt kan weten en begrijpen dat dit van belang
       is voor het coachingsproces.
   
  4. Wet op de meldcode kindermishandeling
4.1. Medio 2011 zal de wettelijke meldcode voor kindermishandeling  door de
       Rijksoverheid worden geÔntroduceerd. In afwachting van de definitieve regeling zal ik bij
       vermoeden van kindermishandeling dit met de direct betrokkenen bespreekbaar maken.
   
  5. Geheimhouding en verschoningsrecht
5.1. Als geregistreerd maatschappelijk werker ben ik gehouden aan mijn geheimhoudings-
      
verplichting. Alle door u verstrekte informatie blijft strikt geheim en valt onder mijn
       wettelijk verschoningsrecht.
 
   
  6. Duidelijkheid over kosten en de betaling van de declaraties
6.1. Dyade informeert u vooraf over de betalingen en de declaraties.
6.2  Indien u na de intake besluit gebruik van te maken van de Dyade dienstverlening dient
       vooraf te worden vastgesteld hoe de betaling van de declaraties zal geschieden.
6.3. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan in bepaalde gevallen de zorgverzekeraar de
       therapiekosten vergoeden op basis van de aanvullende zorgverzekering.
   
  7.  Het behandelplan
7.1. Bij vervolggesprekken wordt een behandelovereenkomst opgesteld waarin precies staat
      
welke afspraken er met u zijn gemaakt.
7.2. Wanneer alleen van het ťťn gespreksmodel met drie stappen gebruik wordt gemaakt dan
       wordt geen behandelplan opgesteld.
 
   
  8.  Het  "Eťn gesprek in drie stappen" gespreksmodel
8.1. Indien u alleen gebruik maakt van het ťťn gespreksmodel met drie stappen dan ontvangt
       u een mondelinge analyse van de inhoud van het gesprek.
       Desgewenst kunt u een schriftelijk verslag daarvan ontvangen. Dit schriftelijk verslag
       ontvangt u op een later tijdstip via de E-mail. U wordt gevraagd de ontvangst daarvan te
       bevestigen.
   
  9. Uitsluiting van aansprakelijkheid
9.1. In het geval dat uitkomsten en resultaten niet in overeenstemming zijn met de
       verwachtingen van de cliŽnt.
9.2. Genezing of resultaat kan niet geclaimd worden, ook zal om die reden geen restituties
        plaatsvinden.
9.3. In het geval dat er sprake is van tegengestelde belangen en prioriteiten tussen de cliŽnt en
       de opdrachtgever.
9.4. In het geval dat vermeende doelstellingen niet gehaald zijn.
   
  Klik op het pijltje links boven om terug te gaan naar de vorige pagina